Millora de l’eficiència energètica de la planta de subproductes carnis de SUBPRODUCTES CARNIS ECHEVARRÍA I ASSOCIATS, S.L. a Cervera mitjançant la substitució de la il·luminació existent per il·luminació amb tecnologia LED i un termocompressor per nous equips de major eficiència energètica (2n fase).

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, el present projecte ha consistit en la substitució del sistema d’il·luminació existent per un sistema d’il·luminació LED i la instal·lació d’un nou termocompressor en el digestor de tractament tèrmic, obtenint una reducció del consum elèctric i tèrmic de la planta. El present projecte de millora de l’eficiència energètica 

Más información…

Instal·lació d’un laboratori per a la detecció d’ADN

Subcarn Echevarria ha posat en funcionament un nou laboratori per a la detecció d’ADN a la seva planta de Cervera, amb la finalitat de fer la determinació d’espècies animals diferents al porcí. El nou laboratori realitza anàlisis PCR amb un límit de detecció del 0,005%, assegurant en tot moment el compliment legal i la innocuïtat 

Más información…

Nou sistema de tractament d’olors RTO per la planta de Lleida

Juntament amb la nova caldera de vapor, s’ha instal·lat un nou sistema de tractament d’olors per la planta de Lleida. Es tracta d’un oxidor regeneratiu, el disseny i les característiques del qual (cel·les ceràmiques) permeten mantenir una temperatura superior als 1.000°C, aconseguint una major oxidació dels compostos orgànics volàtils causants de les males olors. L’ús 

Más información…

Nova caldera de vapor d’alt rendiment per la planta de Lleida

Seguint amb el pla de millora d’eficiència energètica, s’ha instal·lat una nova caldera per a la generació de vapor de 20 tn./hora per la planta de Lleida. La nova caldera funciona amb gas, i aconsegueix un alt rendiment energètic al disposar d’un sistema recuperador de calor.

Millores tècnico-sanitàries de les instal·lacions de transformació de SANDACH de Lleida

Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Lleida de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora tècnico – sanitària de les seves 

Más información…

Millores tècnico-sanitàries de les instal·lacions de transformació de SANDACH a la fàbrica de Cervera

Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Cervera de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora tècnico – sanitària de les instal·lacions 

Más información…

Millora dels productes lipídics finals (greixos) obtinguts a partir de subproductes animals per al seu subministrament al sector ramader de proximitat

Proyectes pilot innovadors de Grupos Operatius de Catalunya. Convocatòria 2015. L’objectiu d’aquest projecte era millorar els productes lipídics finals (greixos clarificats) obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH 3) per al seu subministrament al sector ramader de proximitat com a part del pinso compost.

Nou camió cisterna

Nou camió cisterna per a transport de greix obtingut dels subproductes animals, a fi de facilitar el compliment de les garanties de seguretat, des de que surt de les nostres plantes fins que arriba als centres de consum.    

Substitució d’una caldera de fuel per una de gas natural més eficient a la fàbrica de Cervera de Subproductes Cárnicos Echevarría i Associats, SL

El present projecte de millora de l’eficiència energètica ha consistit en la implantació de la nova planta de generació de vapor, substituint la caldera de fuel per una caldera de gas natural més eficient. L’esmentat projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de 436,43 MWh/any. Aquest projecte ha estat subvencionat 

Más información…

EFPRA celebra el seu Congrés Anual a Barcelona

La indústria transformadora de subproductes animals europea es va donar cita el 21 i 22 de juny de 2018 a Barcelona al seu congrés anual, per poder debatre sobre els reptes de futur del sector. Espanya el segon productor europeu de subproductes animals, la indústria dels quals de transformació s’agrupa en l’Associació Nacional d’Indústries Transformadores 

Más información…