Martin Alm, director tècnic d’EFPRA, a Subcarn Echevarría

A les nostres instal·lacions de Cervera hem comptat amb la visita del Dr. Martin Alm, ex-president de la WRO (World Renderers Organitzation) i Director tècnic de EFPRA. EFPRA representa a la indústria europea de subproductes animals. Treballa en nom d’associacions nacionals, europees i empreses de rendering per a garantir que els responsables polítics, les indústries 

Más información…

Millora en el procés de molturació de les instal·lacions de SANDACH de la secció de producció de farina de la fabrica de Cervera

Novament, gràcies a l’ajut del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Cervera de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora de les instal·lacions de 

Más información…

Millora de l’eficiència energètica de la planta de Lleida DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRÍA Y ASOCIADOS, S.L. mitjançant la modificació del sistema d’oxidació de gasos amb la substitució del termodestructor per un sistema regeneratiu.

Per tal d’augmentar l’eficiència energètica del procés productiu d’oxidació de gasos, s’ha substituït el sistema d’oxidació de gasos format per un oxidador d’oli tèrmic amb caldera de recuperació per un nou sistema composat per equip Regeneratiu + una caldera alt rendiment. El sistema regeneratiu, a diferencia del sistema oxidador, desvincula l´oxidació tèrmica dels gasos del 

Más información…

Instal•lació de plaques solars per la planta de Cervera

Seguint amb el pla de millora en l’eficiència energètica, s’ha executat la instal·lació de 1.000 panells solars per autoconsum a la planta de Cervera de Subcarn Echevarria. La nova instal·lació té una potència total instal·lada de 360 kWh nominals, i contribueix a una reducció anual en l’emissió de CO₂ a l’atmosfera de 287 tones. El projecte 

Más información…

Millora de l’eficiència energètica de la planta de subproductes carnis de SUBPRODUCTES CARNIS ECHEVARRÍA I ASSOCIATS, S.L. a Cervera mitjançant la substitució de la il·luminació existent per il·luminació amb tecnologia LED i un termocompressor per nous equips de major eficiència energètica (2n fase).

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, el present projecte ha consistit en la substitució del sistema d’il·luminació existent per un sistema d’il·luminació LED i la instal·lació d’un nou termocompressor en el digestor de tractament tèrmic, obtenint una reducció del consum elèctric i tèrmic de la planta. El present projecte de millora de l’eficiència energètica 

Más información…

Instal·lació d’un laboratori per a la detecció d’ADN

Subcarn Echevarria ha posat en funcionament un nou laboratori per a la detecció d’ADN a la seva planta de Cervera, amb la finalitat de fer la determinació d’espècies animals diferents al porcí. El nou laboratori realitza anàlisis PCR amb un límit de detecció del 0,005%, assegurant en tot moment el compliment legal i la innocuïtat 

Más información…

Nou sistema de tractament d’olors RTO per la planta de Lleida

Juntament amb la nova caldera de vapor, s’ha instal·lat un nou sistema de tractament d’olors per la planta de Lleida. Es tracta d’un oxidor regeneratiu, el disseny i les característiques del qual (cel·les ceràmiques) permeten mantenir una temperatura superior als 1.000°C, aconseguint una major oxidació dels compostos orgànics volàtils causants de les males olors. L’ús 

Más información…

Nova caldera de vapor d’alt rendiment per la planta de Lleida

Seguint amb el pla de millora d’eficiència energètica, s’ha instal·lat una nova caldera per a la generació de vapor de 20 tn./hora per la planta de Lleida. La nova caldera funciona amb gas, i aconsegueix un alt rendiment energètic al disposar d’un sistema recuperador de calor.

Millores tècnico-sanitàries de les instal·lacions de transformació de SANDACH de Lleida

Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Lleida de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora tècnico – sanitària de les seves 

Más información…