Instal·lació d’un laboratori per a la detecció d’ADN

Subcarn Echevarria ha posat en funcionament un nou laboratori per a la detecció d’ADN a la seva planta de Cervera, amb la finalitat de fer la determinació d’espècies animals diferents al porcí. El nou laboratori realitza anàlisis PCR amb un límit de detecció del 0,005%, assegurant en tot moment el compliment legal i la innocuïtat 

Más información…

Nou sistema de tractament d’olors RTO per la planta de Lleida

Juntament amb la nova caldera de vapor, s’ha instal·lat un nou sistema de tractament d’olors per la planta de Lleida. Es tracta d’un oxidor regeneratiu, el disseny i les característiques del qual (cel·les ceràmiques) permeten mantenir una temperatura superior als 1.000°C, aconseguint una major oxidació dels compostos orgànics volàtils causants de les males olors. L’ús 

Más información…

Nova caldera de vapor d’alt rendiment per la planta de Lleida

Seguint amb el pla de millora d’eficiència energètica, s’ha instal·lat una nova caldera per a la generació de vapor de 20 tn./hora per la planta de Lleida. La nova caldera funciona amb gas, i aconsegueix un alt rendiment energètic al disposar d’un sistema recuperador de calor.