Millora de l’eficiència energètica de la planta de subproductes carnis de SUBPRODUCTES CARNIS ECHEVARRÍA I ASSOCIATS, S.L. a Cervera mitjançant la substitució de la il·luminació existent per il·luminació amb tecnologia LED i un termocompressor per nous equips de major eficiència energètica (2n fase).

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, el present projecte ha consistit en la substitució del sistema d’il·luminació existent per un sistema d’il·luminació LED i la instal·lació d’un nou termocompressor en el digestor de tractament tèrmic, obtenint una reducció del consum elèctric i tèrmic de la planta.

El present projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de 62,25 tep /any.

Aquest projecte ha estat subvencionat per part del “Programa d’ajudes IDAE per a PIME i gran empresa del Sector Industrial”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica.