Empresa dedicada a la transformació de subproductes animales no destinats al consum humà – SANDACH

Els subproductes es classifiquen en tres categories:
CATEGORIA 1, CATEGORIA 2 (gestionats en les nostres Plantes de Lleida) i CATEGORIA 3 (gestionats en la nostra Planta de Cervera).

CATEGORIES 1 i 2

GREIXOS PER A USOS TÈCNICS I FARINES PER A la FABRICACIÓ DE FERTILITZANTS O INCINERACIÓ

PLANTA DE TRANSFORMACIÓ: LLEIDA

GREIX DE CATEGORIA 1 I 2

El greix obtingut dels subproductes animals de categoria 1 i 2 es es utilitza per coincineració.

subcarn aceite grasa animal categoria 1

GREIX CATEGORIA 1

subcarn aceite grasa animal categoria 2

GREIX CATEGORIA 2

FARINA DE CATEGORIA 1 I 2

La Farina de categoria 1 és per a eliminació o coincineració, i la Farina de Categoria 2 s’utilitza en la producció de fertilitzant.

FARINA CATEGORIA 1

FARINA CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

GREIXOS PER A l’ELABORACIÓ D’ALIMENTS D’ANIMALS DE COMPANYIA (PET FOOD) I PINSO

PLANTA DE TRANSFORMACIÓ: CERVERA

GRASA ANIMAL

El greix obtingut dels subproductes animals de categoria 3 s’utilitza per a l’elaboració d’aliments per a animals de producció, per a l’elaboració de biodièsel i per a plantes oleo-químiques on s’usa com a ingredient en sectors com a pintures, detergent, cosmètica etc.

GREIX CATEGORIA 3

PROTEÏNA ANIMAL TRANSFORMADA (PAT)

La Proteïna Animal Transformada (PAT) obtinguda dels subproductes animals de categoria 3, s’utilitza en compostos per a la fabricació d’alimentació d’animals de companyia (Pet Food) o per a la producció de fertilitzants.

FARINA CATEGORIA 3 – PAT

productes sandach subcarn echevarria