Millora en el procés de molturació de les instal·lacions de SANDACH de la secció de producció de farina de la fabrica de Cervera

Novament, gràcies a l’ajut del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Cervera de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora de les instal·lacions de SANDACH respecte a la qualitat de les seves farines fabricades.

Aquesta millora del procés de molturació, ha permès aconseguir una granulació més homogènia i amb un contingut proteic més elevat. Seguint la línia de l’empresa en apostar per millores en el procés productiu que permetin oferir productes de més valor afegit.