Millora de l’eficiència energètica de la planta de Lleida DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRÍA Y ASOCIADOS, S.L. mitjançant la modificació del sistema d’oxidació de gasos amb la substitució del termodestructor per un sistema regeneratiu.

Per tal d’augmentar l’eficiència energètica del procés productiu d’oxidació de gasos, s’ha substituït el sistema d’oxidació de gasos format per un oxidador d’oli tèrmic amb caldera de recuperació per un nou sistema composat per equip Regeneratiu + una caldera alt rendiment. El sistema regeneratiu, a diferencia del sistema oxidador, desvincula l´oxidació tèrmica dels gasos del 

Más información…