Instal·lació d’un laboratori per a la detecció d’ADN

Subcarn Echevarria ha posat en funcionament un nou laboratori per a la detecció d’ADN a la seva planta de Cervera, amb la finalitat de fer la determinació d’espècies animals diferents al porcí.

El nou laboratori realitza anàlisis PCR amb un límit de detecció del 0,005%, assegurant en tot moment el compliment legal i la innocuïtat dels nostres productes.

Laboratorio ADN Subcarn Echevarria

Laboratorio ADN Subcarn Echevarria