Millora dels productes lipídics finals (greixos) obtinguts a partir de subproductes animals per al seu subministrament al sector ramader de proximitat

Proyectes pilot innovadors de Grupos Operatius de Catalunya. Convocatòria 2015. L’objectiu d’aquest projecte era millorar els productes lipídics finals (greixos clarificats) obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH 3) per al seu subministrament al sector ramader de proximitat com a part del pinso compost.