Instal•lació de plaques solars per la planta de Cervera

Seguint amb el pla de millora en l’eficiència energètica, s’ha executat la instal·lació de 1.000 panells solars per autoconsum a la planta de Cervera de Subcarn Echevarria. La nova instal·lació té una potència total instal·lada de 360 kWh nominals, i contribueix a una reducció anual en l’emissió de CO₂ a l’atmosfera de 287 tones.