Projectes pilot innovadors de Grups Operatius de Catalunya. Convocatòria 2015.
“Millora dels productes lipídics finals (greixos) obtinguts a partir de subproductes animals per al seu subministrament al sector ramader de proximitat”

Nou Projecte R + D + I “Millora dels productes lípids finals obtinguts a partir de productes animals, per al subministrament al sector ramader de proximitat”

Projecte finançat mitjançant la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) mitjançant el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.

Títol del projecte:
Millora dels productes lipídics finals (greixos), obtinguts a partir de subproductes animals, per al seu subministrament al sector ramader de proximitat.

RESUM:
Es modificarà i millorarà el format dels greixos obtinguts a partir de SANDACH, fins arribar a consistències sòlides o semi-sòlides, que es puguin produir a escala de planta pilot, obtenint un nou producte que es pugui subministrar directament al petit ramader perquè fabriqui seus propis pinsos compostos a petita escala, utilitzant-los com a aportació calòrica i millorant la traçabilitat de l’alimentació animal. Actualment, això no és possible, ja que els petits ramaders no disposen de mitjans per processar greixos aclarides líquides.

OBJECTIUS:
Millorar els productes lipídics finals (greixos aclarits), obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH tipus 3), per al seu subministrament al sector ramader de proximitat.

Els objectius tècnics consisteixen a obtenir nous formats millorats, sòlids o greixos, del material lipídic provinent de SANDACH, estudiar la palatabilitat i valor nutricional dels nous formats obtinguts i optimitzar, a escala de planta pilot, el procés de preparació dels millors formats obtinguts.

Membres del Grup Operatiu:

  • CAL CIRERA DE PINÓS, SL
  • COPECINTER, SA
  • CENTRE D’desenvolupaments biotecnològics I agroalimentaris
  • Associació nacional de INTDUSTRIAS TRANSFORMADORES DE GREIXOS I PRODUCTES ANIMALS

RESULTATS:
S’ha aconseguit obtenir un nou format de greix de consistència semisòlida, a partir del material lipídic provinent de SANDACH 3, que podria ser subministrat al sector ramader per a la fabricació de pinsos compostos a petita escala.