grasas animales Sandach para PCM

Nou projecte I+D+i “Obtenció de materials PCM a partir de Sandach”

L’objectiu principal d’aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), consisteix en l’obtenció de materials per a l’emmagatzematge d’energia tèrmica (PCM), mitjançant l’aprofitament dels subproductes obtinguts en una indústria de transformació SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà).

L’èxit d’aquest treball, permetrà aconseguir altres objectius com la recerca d’alternatives per augmentar el valor dels subproductes lipídics que s’obtenen durant els processos de tractament de rebutjos animals.

OBJECTIUS TECNOLÒGICS:
1. Estudiar com afecta la temperatura, el temps i la quantitat d’etanol en l’obtenció de grasses animals per a la seva aplicació com PCM.
2. Optimitzar el procés de preparació d’àcids orgànics epoxidats per a l’obtenció de fraccions enriquides i la seva aplicació com PCM.
3. Estudiar com afecta la temperatura i el temps i en el procés de preparació d’estòlids per a l’aplicació com PCM
4. Optimitzar el procés de preparació d’àcids orgànics hidroxilats per a l’obtenció de fraccions enriquides en l’aplicació com PCM.
5. Estudiar el procés per a l’elaboració de compostos iònics a partir dels elements obtinguts en les anteriors accions.
6. Estudiar l’aplicació de compostos iònics i altres fraccions enriquides d’àcids grassos provinents de material SANDACH com agents d’emmagatzematge d’energia tèrmica (PCM).

L’objectiu temàtic d’aquest estudi consisteix en la promoció del desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat.