Millora dels productes lipídics finals (greixos) obtinguts a partir de subproductes animals per al seu subministrament al sector ramader de proximitat

Proyectes pilot innovadors de Grupos Operatius de Catalunya. Convocatòria 2015. L’objectiu d’aquest projecte era millorar els productes lipídics finals (greixos clarificats) obtinguts a partir de subproductes animals (SANDACH 3) per al seu subministrament al sector ramader de proximitat com a part del pinso compost.

Nou camió cisterna

Nou camió cisterna per a transport de greix obtingut dels subproductes animals, a fi de facilitar el compliment de les garanties de seguretat, des de que surt de les nostres plantes fins que arriba als centres de consum.