Millora de l’eficiència energètica de la planta de Lleida DE SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRÍA Y ASOCIADOS, S.L. mitjançant la modificació del sistema d’oxidació de gasos amb la substitució del termodestructor per un sistema regeneratiu.

Per tal d’augmentar l’eficiència energètica del procés productiu d’oxidació de gasos, s’ha substituït el sistema d’oxidació de gasos format per un oxidador d’oli tèrmic amb caldera de recuperació per un nou sistema composat per equip Regeneratiu + una caldera alt rendiment.

El sistema regeneratiu, a diferencia del sistema oxidador, desvincula l´oxidació tèrmica dels gasos del procés de producció de vapor. Aquesta diferència permet obtenir un estalvi en el consum de gas necessari, tant per l’oxidació tèrmica dels gasos com per la fabricació de vapor, al poder instal·lar una caldera d´alt rendiment. Tanmateix el disseny de l’equip regeneratiu i les seves característiques (cel·les ceràmiques) permeten mantenir una temperatura superior als 1.000°C, aconseguint una major oxidació dels compostos orgànics volàtils, causants de les males olors. L´ús de la tecnologia ceràmica permet acumular calor i, per tant, el consum de gas necessari per mantenir la temperatura de treball és mínim respecte a un oxidador.

El projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de  357,59 tep per any.

Aquest projecte ha esta subvencionat pel “Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial i gestionat per l’Institut Català d’Energia