Sistema Integral de Gestió

L’objectiu i compromís de Subproductes Carnis Echevarria consisteix en la millora contínua tant en la gestió dels processos de les plantes de transformació com en el servei de recollida de la matèria primera.

Amb la finalitat d’oferir als nostres clients els millors serveis i productes, Subproductes Carnis Echevarria ha implementat un Sistema Integrat de Gestió que compta amb:

Programes de gestió de la qualitat i innocuïtat basats en tècniques d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i la norma ISO 9001.
Programes de gestió mediambiental basats en la norma ISO 14001, prevenint, minimitzant i/o eliminant l’afectació al medi ambient .
Programes de prevenció dels riscos laborals, per a prevenir, minimitzar i/o eliminar els riscos intrínsecs de cada lloc de treball, tant per al personal intern com extern.

Podem assegurar una gestió òptima del subproducte des de la seva recollida fins a l’expedició dels productes finals als clients, mantenint sempre un 100% de traçabilitat.

El Sistema Integrat de Gestió de la nostra empresa inclou també els principis fonamentals, com ara:

El compromís de la direcció.
La gestió orientada a la satisfacció dels clients
Promoció de la formació i de la consciència ambiental,
Prevenció d’accidents laborals i vigilància de la salut dels nostres treballadors.
Orientació cap al futur amb innovació i recerca permanent.
Cura i respecte pel medi ambient.
Responsabilitat social.

subcarn echevarria empresa de transformacion productos animales

Innocuïtat del Producte

Apliquem principis d’innocuïtat alimentària com l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC), orientat a eliminar els riscos que poden afectar la innocuïtat i seguretat dels nostres productes.

Gràcies a aquest enfocament i dins el marc de Gestió de la Qualitat, complim amb la normativa vigent.

Responsabilitat Social Empresarial

El programa de gestió de Subproductes Carnis Echevarria, ens porta a NO enfocar la gestió diària només per aconseguir objectius econòmics, sinó que aquests siguin compatibles amb els aspectes socials i mediambientals. Respectant els valors i principis ètics dels treballadors, de la societat i el medi ambient.

Des de 2012 hem implantat el programa Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per a la millora en l’organització, gràcies a l’assessorament del “Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central” i d’acord amb el compromís d’RSE del Codi de Gestió Sostenible.

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ

  • Planta Cervera: Obtenció de Proteïna Animal Transformada (PAT) i grassa animal a partir de la transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de Categoria 3 i la seva comercialització.
  • Planta Lleida: Gestió, recollida, transformació, eliminació i/o valorització de subproductes animals no destinats al consum humà de categoria 1 i 2.

La qualitat i el respecte pel medi ambient són factors prioritaris i reconeixibles en tots els nostres processos per a l’elaboració dels nostres productes. Els principis de la nostra política es basen en el respecte pels valors fonamentals de la nostra empresa, la satisfacció dels nostres clients, el compromís de millora contínua en els nostres treballs i processos de gestió de qualitat i medi ambient.

Pel que fa als valors fonamentals de la nostra empresa:
Independència professional.
Compromís amb un adequat clima laboral, amb igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.
Desenvolupament de la nostra activitat de manera respectuosa i ètica.
Promoció de processos productius responsables i eficients.
Educació i formació contínua del nostre personal en la qualitat i innocuïtat del producte.

Pel que fa als nostres productes:
Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients i les seves parts interessades cobrint els seus objectius i desenvolupant un producte innocu i amb la màxima qualitat.
Mantenir la confidencialitat en els nostres treballs i en l’ús de la documentació dels nostres clients.

Pel que fa al nostre compromís amb la qualitat i el medi ambient:
Formar i implicar cada treballador en la gestió de la qualitat i el respecte pel medi ambient.
Comprometre’ns amb l’eficiència energètica dels nostres processos i la gestió de l’energia.
Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació directament derivada del nostre treball assegurant la seguretat i benestar de les persones, reduint la generació de residus.
Compliment escrupolós de la legislació, normativa vigent i els requisits aplicables, així com altres compromisos subscrits per l’empresa.
Revisar periòdicament el grau d’eficàcia del Sistema de Gestió, a fi de detectar punts febles i poder adoptar les accions necessàries, per a una millora contínua de les nostres activitats i del mediambiental.

Autoritzacions

ESP25501630
Nombre d’autorització per a establiments que transformen matèries primeres per a alimentació animal de categoria 3 (normativa SANDACH). Autoritza també operadors que realitzen el transport de subproductes animals i productes derivats de categoria 3.

S25120006
Nombre d’autorització per a establiments que transformen matèries primeres de categoria 1 i 2 (normativa SANDACH).

T-1294
Nombre d’autorització per al transport de productes de categoria 1 i 2 (normativa Gestió de Residus).

Membres de

ANAGRASA
www.anagrasa.org

Subcarn Echevarria SL és membre de l’ Associació Nacional d’Indústries Transformadoras de Greixos i Subproductes Animals (ANAGRASA), organització empresarial espanyola del sector de la transformació de subproductes animals procedents de la cadena de producció i distribució d’aliments i productes d’origen animal.
David Codina Relats, gerent de Subcarn Echevarria SL, és el president d’aquesta associació.

efpra
www.efpra.eu

EFPRA és l’Associació que representa el sector europeu de transformació de subproductes animals. el seu objectiu és millorar contínuament la seguretat i la sostenibilitat de la producció alimentària europea mitjançant el tractament eficient dels greixos animals i altres subproductes.

CERTIFICACIONS

SUBCARN-ISO 14001.2015_CAST
201609131100