Subcarn analisis grasa animal

CONTROL DE LABORATORI

Subcarn realitza controls estrictes de tota la cadena de producció per assegurar l’alt valor del producte i la fiabilitat dels resultats.

Per a això que tenim implementat un modern laboratori reconegut per la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb personal professional el qual es responsabilitza del control del procés, des del subproducte fins al producte final, per garantir així la innocuïtat, qualitat i trazabilitat dels nostres productes.

Control visual per part de l’Operari de Descàrrega/Recepció, en el camió i en les tremuges, abans de realitzar la descàrrega.

Control és verificat per un tècnic de laboratori.

Subcarn analisi grasa animal Analítiques Internes

Anàlisi d’ACIDESA, HUMITAT i IMPURESES del greix de producció.

Subcarn analisi grasa animal Analítiques Externes

Verificació de la QUALITAT i INNOCUÏTAT del greix, i determinació de dioxines.

Mostres PAT Subcarn Laboratorio Subcarn PAT

Es realitzen tant analítiques internes com a externes.

ANÀLISIS COMPLETES D'ALT RENDIMENT I RÀPIDS RESULTATS

Subcarn Analizador Harinas Foss Nir

ANALITZADOR DE FARINES FOSS NIRS ™

Optimitza la qualitat del nostre producte amb un alt rendiment, ràpids resultats en un minut i sense manipulació de reactius químics perillosos.

A través de les anàlisis mitjançant una àmplia gamma de longitud d’ona, analitzem els paràmetres estàndard com a proteïnes, grasses, humitat, cendra, peròxids, digestibilitat a la pepsina i uns altres, el NIRS ™ ens ofereix resultats fiables per a la millora contínua de la producció, complint amb els nostres índexs de qualitat i assegurament del producte final.

Subcarn Microbiologia Equipo Q Fast

ANALITZADOR EQUIP DE MICROBIOLOGIA EQUIP Q FAST

És un sistema de detecció i d’identificació d’agents patògens biològics dissenyat com un sistema integrat “sample in – result out”.

El Kit QFast® S ens permet la determinació senzilla, ràpida i fiable de la presència o absència de patògens en menys de 24 hores.