EFPRA celebra el seu Congrés Anual a Barcelona

La indústria transformadora de subproductes animals europea es va donar cita el 21 i 22 de juny de 2018 a Barcelona al seu congrés anual, per poder debatre sobre els reptes de futur del sector.

Espanya el segon productor europeu de subproductes animals, la indústria dels quals de transformació s’agrupa en l’Associació Nacional d’Indústries Transformadores de Greixos i Subproductes Animals (ANAGRASA), un sector tecnològicament preparat i amb experiència a convertir aquests materials en nous recursos.

És una indústria, doncs, que treballa per a la seguretat de la cadena alimentària d’origen animal i que contribueix al trànsit cap a una economia circular, mitjançant una gestió eficient dels subproductes animals.

Anagrasa presenta en aquest vídeo: Què és la indústria dels subproductes animals no destinats a consum humà, l’activitat de Anagrasa, perquè és tan necessària necessaris i el seu paper en l’economia circular.