Substitució d’una caldera de fuel per una de gas natural més eficient a la fàbrica de Cervera de Subproductes Cárnicos Echevarría i Associats, SL

El present projecte de millora de l’eficiència energètica ha consistit en la implantació de la nova planta de generació de vapor, substituint la caldera de fuel per una caldera de gas natural més eficient.

L’esmentat projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de 436,43 MWh/any.

Aquest projecte ha estat subvencionat per part del “Programa d’ajudes IDAE per a PIME i gran empresa del Sector Industrial”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica.