Subcarn presenta en Alimentària 2018 el seu projecte de millora de Lipídics Finals

Durant l’edició 2018 del certamen ALIMENTÀRIA, a Barcelona, SUBCARN va tenir ocasió de fer la presentació del projecte en el qual està involucrat, i que el seu objectiu és la consecució de la millora del greix per donar servei al sector ramader de proximitat.

La presentació, recolzada pel powerPoint que poden veure a continuació, va aconseguir despertar l’interès de les nombroses visites tant de ramaders com d’agents del sector que comparteixen amb nosaltres la sensibilitat per la millora del tractament de subproductes animals i de totes aquelles millores que s’implementen en el procés.

En aquest cas, la Millora dels Productes Lipídics Finals (Grasses), obtinguts a partir de Subproductes Animals per al seu subministrament al Sector Ramader de Proximitat, suposa una acció beneficiosa per al sector, sens dubte, però també per al benestar del conjunt de la societat.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
Cooperació per a la innovació. Resultats dels Grups Operatius Bioeconomia Circular