El respecte al Medi ambient a la base de les últimes millores en Subcarn Cervera

GENER-FEBRER 2018

Gràcies a les ajudes del PDR (Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya) cofinançat pel Fondo Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, hem pogut seguir avançant en la nostra obstinació que la planta de Cervera de SUBPRODUCTES CÁRNICOS ECHEVARRÍA I ASSOCIATS, SL. estigui sempre situada a l’avantguarda en tot el que respecta a la cura mediambiental i a l’adaptació de tots els processos productius d’aquesta planta a les millores que signifiquin eficiència energètica.

Els criteris que han inspirat aquesta recent modernització d’instal·lacions, han estat:
1) Millora del tractament de subproductes de restes animals.
2) Implementar mecanismes que millorin la qualitat dels acabats dels nostres productes.
3) Millorar l’eficiència energètica del procés.
4) Minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat.