Millores tècnico-sanitàries de les instal·lacions de transformació de SANDACH de Lleida

Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Lleida de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora tècnico – sanitària de les seves instal·lacions.

Les noves instal·lacions han permès incrementar la qualitat de la farina i els greixos resultants, controlant íntegrament tots els paràmetres d’aquesta part del procés i guanyant d’aquesta manera en qualitat i en fiabilitat per poder aconseguir uns productes més homogenis.

La possibilitat de poder incidir més en els paràmetres de les farines produïdes i de poder assegurar una major uniformitat en les produccions ha permès poder anticipar-se als requeriments cada vegada més exigents dels nostres clients.

El nou equip incorpora un sistema de recuperació de condensats (SARC) que redueix encara més l’impacte ambiental de l’activitat.