Millores tècnico-sanitàries de les instal·lacions de transformació de SANDACH a la fàbrica de Cervera

Amb l’ajuda del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la fàbrica de Cervera de SUBPRODUCTOS CÁRNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS, SL ha aconseguit una millora tècnico – sanitària de les instal·lacions de Sandach a la secció de producció de farina.

Aquestes millores han permès controlar i intervenir de manera més eficient en el procés de fabricació de farines, podent aconseguir unes propietats diferenciadores en funció de les especificacions de cada client. Les noves instal·lacions aplicades en el procés productiu permeten transformar la farina en un producte acabat de major qualitat i amb un valor afegit més alt.