Nova caldera de vapor d’alt rendiment per la planta de Lleida

Seguint amb el pla de millora d’eficiència energètica, s’ha instal·lat una nova caldera per a la generació de vapor de 20 tn./hora per la planta de Lleida.

La nova caldera funciona amb gas, i aconsegueix un alt rendiment energètic al disposar d’un sistema recuperador de calor.