Subcarn rep el diploma del “Programa Leader” com a EMPRESA SOCIALMENT RESPONSABLE

A l’octubre de 2013, es va acreditar a SUBPRODUCTES CARNICOS ECHEVARRIA I ASSOCIATS, S.L., com a empresa socialment responsable, dins del marc de la convocatòria 2011 del programa d’ajudes per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa LEADER de Catalunya (2007-2013).

L’Acte va tenir lloc en el Monestir de les Avellanes d’Ós de Balaguer (Lleida), i va ser presidit per l’Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut.

 

Subcarn programa Leader Cataluña Subcarn programa Leader Cataluña