Instal•lació de plaques solars per la planta de Cervera

Seguint amb el pla de millora en l’eficiència energètica, s’ha executat la instal·lació de 1.000 panells solars per autoconsum a la planta de Cervera de Subcarn Echevarria.

La nova instal·lació té una potència total instal·lada de 360 kWh nominals, i contribueix a una reducció anual en l’emissió de CO₂ a l’atmosfera de 287 tones.

El projecte ha estat subvencionat per la Línia d’Ajudes a la Inversió en Renovables Elèctriques cofinançades amb Fons de la Unió Europea a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). L’import d’ajuda percebut ha estat de 41.976 €.